Metsäpuiden patogeenit sekä tulokas- ja vieraslajit

METSÄPATOGEENIT

Alkamispäivä

01.01.2016

Päättymispäivä

31.12.2019

Tavoitteet

Projekti keskittyy metsissä ja metsäpuutaimitarhoilla esiintyvien tunnettujen taudinaiheuttajien ja metsiemme terveyttä uhkaavien tulokas ja vieraslajien tutkimiseen. Projekti soveltaa molekyylibiologisia menetelmiä taudinaiheuttajien tarkkaan määrittämiseen ja tutkii taudinaiheuttajien epidemiologiaa ja biologiaa sekä perinteisin että molekyylibiologisin kasvitautitutkimuksen menetelmin.

Tuotokset

Projekti tuottaa sekä tieteellistä että suoraan käytäntöön sovellettavaa tietoa, joka edistää metsiemme terveyttä ja monimuotoisuutta tukien sekä ympäristönsuojelullisia että taloudellisia metsiin liittyviä tavoitteita. Metsäpuutautien leviämiskanavien ja -biologian selvittäminen mahdollistaa taudinalttiiden kasvupaikkojen määrittämisen ja niiden metsänhoito-ohjeiden tarkentumisen sekä edesauttaa tautien torjunnan suunnittelua ja kehittämistä.