Metsäpalvelumarkkinat uudistuvat – metsäpalveluyrittäjyys kasvuun – pääprojekti

Metsäpalvelumarkkinat pääproje

Alkamispäivä

01.01.2016

Päättymispäivä

31.12.2017

Tiivistelmä

Valtakunnallinen metsäpalveluyrittäjien neuvonta-, koulutus- ja kehittämishanke edistää metsäpalveluyrittäjyyden kasvua ja yrittäjien osaamista. Pääpaino on yrittäjien neuvonnassa ja koulutuksessa. Koulutusta tarvitaan mm. markkinoinnissa, hinnoittelussa ja liiketoimintaosaamisessa. Lisäksi kehitetään metsäpalveluyrittäjien uusia palvelukonsepteja sekä markkinakanavia. Hankkeen ensisijaisia hyödynsaajia ovat metsäpalveluyrittäjät, metsänomistajat ja metsäalan toimijat. Hanketta hallinnoi ja toteuttaa Suomen metsäkeskus. MAASEUTU OHJELMAN IDEAHAKU!