Metsäntutkimuslaitoksen historia

Metsäntutkimuslaitoksen historia

Alkamispäivä

20.01.2014

Päättymispäivä

31.12.2017

Tiivistelmä

1) Tausta ja tavoitteet
Metsäntutkimuslaitos perustettiin lokakuussa 1917. Syksyllä 2017 juhlitaan metsäntutkimuksen 100-vuotista taivalta. Projekti tuottaa Metsäntutkimuslaitoksen toimintaa selittävän historiateoksen.
2) Toteutus
VTT, MMM Jaana Laine kirjoittaa kevääseen 2017 mennessä 300 liuskaisen käsikirjoituksen.
3) Tuotokset
Metsäntutkimukslaitoksen historiateos julkaistaan syksyllä 2017 Metsäpäivien yhteydessä järjestettävässä metsäntutkimuksen historia -teemaseminaarissa.
4) Vaikuttavuus ja käytäntöön vienti
Historiateoksen pääpaino on yhteiskunnan metsätalouteen suuntautuneen tietotarpeen ja Metsäntutkimuslaitoksen tuottaman tutkimustiedon kohtaamisessa. Historiateos selvittää, miten Metsäntutkimuslaitos onnistui tuottamaan yhteiskunnan tarvitsemaa tietoa.
5) Asiakkaat
Historiateos on vertaisarvioitu julkaisu, joka on tarkoitettu jokaisen metsätalouden ja metsäntutkimuksen historiasta kiinnostuneen luettavaksi.