Metsänkierto-konkreettinen ja virtuaalinen metsäbiotalouden näyteikkuna

Metsänkierto

Alkamispäivä

01.01.2018

Päättymispäivä

31.12.2019

Tavoitteet

Metsät ovat Suomessa biotalouden tärkein resurssi, ja siksi metsäbiotalouden mahdollisuuksien ymmärtäminen ja hyväksyttävyys ovat meille keskeisiä menestystekijöitä. Projektin tavoitteena on rakentaa konkreettinen ja virtuaalinen metsäbiotalouden näyteikkuna, ”Metsänkierto”. Se rakentuu konkreettisen (Punkaharjun tutkimuspuisto ja luonnonsuojelualue) ja virtuaalisen ympäristön (www.openmetsa.fi) päälle, ja siitä muodostuu kokonaisvaltainen metsäbiotalouden esittely.

Tuotokset

Fyysinen ”Metsäkierto” sijaitsee Punkaharjun tutkimuspuistossa, ja on lisäksi kaikkien saavutettavissa netissä. Metsänkierto on laajasti sovellettava ja monistettava, modulaarinen konsepti. Metsäbiotalouden osaamisen ja ymmärtämisen jakaminen niin metsissä kuin verkossa hyödyttää koko yhteiskuntaa. Metsänkiertoa voivat käyttää yhtälailla yliopistot, ammattikorkeakoulut ja perusopetus, kuin myös alueen matkailutoimijat ja kaikki metsistä ja metsäntutkimuksesta kiinnostuneet kansalaiset.