Metsänkasvatus (Tieteenalojen toiminta, metsien käytön ekologinen kestävyys)

Metsänkasvatus

Alkamispäivä

01.01.2015

Päättymispäivä

31.12.2025

Tiivistelmä

Metsien kasvu- ja tuotostutkimuksen tieteenalan toimintaa ja osaamisen kehittämistä koordinoiva projekti Lukessa.