Metsänkäsittelyn vaikutus tuotetun puuraaka-aineen ominaisuuksiin

Metsänkäsittelyn vaikutus tuot

Alkamispäivä

01.01.2012

Päättymispäivä

31.12.2017

Tiivistelmä

Hanke tuottaa käytäntöön sovellettavaa tietoa metsänkäsittelytoimenpiteiden vaikutuksista puuraaka-aineen ominaisuuksiin. Hankkeessa tuotetaan tietoa harvennuksen ja lannoituksen ajoituksen ja voimakkuuden vaikutuksesta kivennäismaiden männiköiden puuaineen ominaisuuksiin (kevät/kesäpuuosuus, puuaineen tiheys, kuitujen dimensiot). Ojitettujen turvemaiden männiköiden kasvu ja kehitys voi poiketa kivennäismaiden männiköistä. Siksi työpaketissa tutkitaan myös harvennusvoimakkuuden vaikutusta turvemaiden männiköiden puuaineen ominaisuuksiin.

Empiiristen tulosten lisäksi hankkeessa kehitetään leimikon laatujakauman simulaattori, jonka avulla voidaan ohjata koko puuntuotantoketjua tuottamaan ominaisuuksiltaan toivottua puuraaka-ainetta erilaisissa metsänkäsittelyvaihtoehdoissa. Kehitettävillä malleilla voidaan verrata useiden leimikoiden puuraaka-aineen laatua ja käyttömahdollisuuksia jalostusprosessissa suhteessa teollisuuslaitoksen raaka-aineen kysyntään. Myös kasvatusmenetelmien vertailu koko kiertoajan taloudellisen tuloksen kannalta helpottuu.