Metsänjalostus- ja siemenviljelyohjelmat

Metsänjalostus- ja siemenviljelyohjelmat

Alkamispäivä

01.01.2005

Päättymispäivä

31.12.2025

Tavoitteet

Metsänjalostus on keskeinen osa metsäpuiden siemenhuoltoa, jonka tarkoituksena on turvata perinnöllisesti korkeatasoisen ja monimuotoisen siemenen saatavuus metsänviljelyyn koko maassa. Jalostamalla metsäpuiden taloudellisesti tärkeitä ominaisuuksia testauksen, valinnan ja risteytyksen avulla luodaan edellytykset geneettisesti entistä korkeatasoisemman metsänviljelyaineiston tuottamiseen.

Tuotokset

Metsänjalostuksella tuotetut laadultaan, kasvultaan ja kestävyydeltään erinomaiset puut luovat perustan jalostetun metsänviljelyaineiston suvulliselle ja kasvulliselle lisäykselle ja hyödyntämiselle käytännön metsätaloudessa. Tällä hetkellä jalostettu metsänviljelyaineisto tuotetaan pääasiassa suvullisesti siemenviljelysten avulla, mutta kasvullisen lisäyksen menetelmiä kehitetään intensiivisesti.