Metsänjalostuksen ja -kasvatuksen ekonomia puutuotteiden näkökulmasta

Metjalekon

Alkamispäivä

01.01.2014

Päättymispäivä

31.12.2017

Tiivistelmä

Projekti tuottaa tietoa metsänjalostuksen ja –kasvatuksen hyödyistä eritoten puutuotteiden näkökulmasta. Projekti toteuttaa Pohjoinen Vihreä biotalous-tutkimusohjelman moduulin 1 (metsien ja peltojen tuotoskyvyn kestävä hyödyntäminen) strategiaa tuottamalla uutta tietoa metsänkasvatuksen ja metsänjalostuksen yhteisvaikutuksesta eritoten hyvälaatuisen sahatavaran raaka-aineen tuotannossa. Lisäksi projekti tarjoaa uusia näkökulmia "täsmäjalostukselle" ja hyödyntää viimeisintä tietoa jalostushyödyn realisoitumisesta sahatavaran laadussa. Teknisesti, jalostettavien ominaisuuksien (kasvunopeus, rungon tekniset ominaisuudet ja taudin-, lahon- tai kylmänkestävyys) taloudelliset arvot määritetään metsikkötasolla ja niitä tarkastellaan maantieteellisen sijainnin, puulajin ja kasvupaikan mukaan. Metsänjalostuksen ja –kasvatuksen tuottamia hyötyjä tarkastellaan metsänomistajan ja puutuoteteollisuuden kannalta. Tällöin saadaan uutta tietoa jalostettavien ominaisuuksien merkityksestä kunkin toimijan näkökulmasta
Projektin tulokset hyödyntävät suoraan yksittäisiä metsänomistajia sekä metsänjalostuksen käytäntöjä.
Asiakkaita ovat: yksityiset metsänomistajat, sahat, metsäteollisuusyritykset, Maa- ja metsätalousministeriö sekä metsäkeskukset ja metsänhoitoyhditykset