Metsänhoidon teknologia (Tieteenalojen toiminta, metsien käytön ekologinen kestävyys)

Metsänhoidon teknologia

Alkamispäivä

01.01.2015

Päättymispäivä

31.12.2025

Tiivistelmä

Metsänhoidon teknologian osaamisryhmän / Metsänhoitotiimin osaamisen kehittäminen