Metsäkasvien fenologia ja satoennusteet muuttuvassa ilmastossa

Metsäkasvien fenologia

Alkamispäivä

01.01.2009

Päättymispäivä

31.12.2017

Tavoitteet

Hankkeen keskeiset osat ovat fenologia, marja- ja sienisatotutkimukset sekä metsäpuiden siemensatotutkimukset. Hankkeessa jatketaan pitkäaikaisia havaintosarjoja ja kansainvälistä yhteistyötä. Samalla luodaan seurantojen uusi toimintamalli, uusi tapa tehdä yhteistyötä eri laitosten kanssa ja tukeutua laajalti vapaaehtoisseurantaan.

Tuotokset

Luotettavat marja- ja siemensatoennustemallit. Fenologisten havaintojen keräämisen uusi toimintamalli ja laajempi yhteistyö.