Metsähanhikannan seuranta

Metsähanhi

Alkamispäivä

01.01.2018

Päättymispäivä

31.12.2021

Tavoitteet

Kehittää menetelmiä metsähanhikannan tilan selvittämiseen ja seurantaan.

Tuotokset

Arvio metsähanhien poikuetuotannosta ja menetelmä sen seurantaan.