Metsäenergian kestävän käytön ekologiset perusteet ja käytettävien kriteerien käyttökelpoisuus ja luotettavuus

Metsäenergian kestävän käytön ekologiset

Alkamispäivä

01.01.2012

Päättymispäivä

31.12.2017

Tavoitteet

Projektin tavoitteena on selvittää, miten metsäbioenergian korjuu vaikuttaa metsämaahan, ympäristöön ja puuston kasvuun. Lisäksi selvitetään energian tuotossa syntyvän puun tuhkan kangasmetsiin palauttamiseen liittyviä kysymyksiä.

Tuotokset

Arvio: Käsikirjoituksia kansainvälisiin tieteellisiin sarjoihin, postereita, esitelmiä yms. referoimattomia tieteellisiä tuotoksia.