Metsäekosysteemien rakenne ja toiminta ympäristögradienttien suhteen: päätelmiä Tiibetin ylängöltä ja Suomesta

Metsäekosysteemien rakenne ja toiminta y

Alkamispäivä

01.09.2013

Päättymispäivä

31.08.2016

Tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena on tutkia metsäekosysteemien rakennetta ja toimintaa muuttuvassa ympäristössä. Hankkeessa tutkitaan metsänuudistumista, puiden kasvua ja metsien häiriödynamiikkaa sekä niihin vaikuttavia tekijöitä. Ympäristö- ja geneettisten tekijöiden vaikutusta puiden kasvuun tarkastellaan korkeuden suhteen Tiibetin ylängöllä ja Etelä-Suomesta pohjoiselle metsärajalle. Vertaamalla ekologisia gradientteja kahdella ilmastoltaan erilaisella alueella voidaan tutkia monien vaihtoehtoisten tulevien ilmasto-olojen vaikutuksia. Lisääntyvä tieto ympäristötekijöiden vaikutuksesta metsien ekofysiologiaan mahdollistaa entistä kestävämpien metsänkäsittelystrategioiden laatimisen. Tuloksia voidaan hyödyntää myös metsä- ja ympäristöpolitiikan keinojen suunnittelussa sekä torjuttaessa ja sopeuduttaessa ilmaston muutokseen.
Vastaamalla em. kysymyksiin hanke tukee Luken strategisen päämäärän ’Uusiutuvien luonnonvarojen saatavuus, alueellinen kestävyys ja käytön hyväksyttävyys on varmistettu pohjoisissa muuttuvissa oloissa’ saavuttamista. Hanke liittyy läheisesti Luken tutkimusagendan kohtaan ’Uusiutuvien luonnonvarojen saatavuus, alueellinen kestävyys ja käytön hyväksyttävyys on varmistettu pohjoisissa muuttuvissa oloissa’, ja etenkin sen alakohtaan ’Ilmastomuutoksen vaikutukset, hillintä ja muutokseen sopeutuminen’.