Konkreettinen ja virtuaalinen metsäbiotalouden näyteikkuna_

Metsäbiotalouden näyteikkuna

Alkamispäivä

01.05.2019

Päättymispäivä

31.12.2020

Rahoittajat

Tavoitteet

Metsät ovat Suomessa biotalouden tärkein resurssi, ja siksi metsäbiotalouden mahdollisuuksien ymmärtäminen ja hyväksyttävyys ovat meille keskeisiä menestystekijöitä. Projektin tavoitteena on rakentaa konkreettinen ja virtuaalinen metsäbiotalouden näyteikkuna, Metsänkierto. Se rakentuu konkreettisen (Punkaharjun tutkimuspuisto ja luonnonsuojelualue) ja virtuaalisen ympäristön (www.openmetsa.fi) päälle, ja siitä muodostuu kokonaisvaltainen metsäbiotalouden esittely.

Tuotokset

Metsäbiotalouden näyteikkuna sijaitsee Punkaharjun tutkimuspuistossa, ja on lisäksi kaikkien saavutettavissa netissä. Se on laajasti sovellettava ja monistettava, modulaarinen konsepti. Metsäbiotalouden osaamisen ja ymmärtämisen jakaminen niin metsissä kuin verkossa hyödyttää koko yhteiskuntaa. Metsänkiertoa voivat käyttää yhtälailla yliopistot, ammattikorkeakoulut ja perusopetus, kuin myös alueen matkailutoimijat ja kaikki metsistä ja metsäntutkimuksesta kiinnostuneet kansalaiset.