Metsäbiomassan käyttö ilmastonmuutoksen hillinnässä

Metsäbiomassan käyttö ilmastonmuut hill

Alkamispäivä

01.09.2016

Päättymispäivä

28.02.2017

Tiivistelmä

Työn tarkoituksena on täsmentää kokonaiskuvaa Suomen metsien käytön mahdollisuuksista ja uhkakuvista ilmastonmuutoksen hillintävaatimusten kasvaessa. Työn tavoitteena on selventää edelleen avoimia olevia asiakysymyksiä, jotka liittyvät metsien käytön ilmasto- ja monimuotoisuusvaikutuksiin sekä kustannustehokkuuteen ilmastonmuutoksen hillintätyössä. Työn erityisenä tavoitteena on luoda tietopohjaa, jolla pystytään arvioimaan EU:n tulossa olevien maankäyttösektorin ilmastotavoitteiden pelisäännöstöjen ja biopolttoaineiden kestävyyskriteerien sisältöä Suomen metsien hyödyntämisen näkökulmasta sekä vaikuttamaan EU:n päätöksiin.