Metsä2060 – Suomen metsäbiotalouden kestävyys ja maankäytön skenaariot

Metsä2060

Alkamispäivä

01.04.2016

Päättymispäivä

31.12.2019

Tavoitteet

Metsä2060-hankkeen tavoitteena analysoida metsien eri tuotteiden ja palveluiden välisiä vaihtosuhteita eri maankäyttöstrategioissa ja käydä analyysien pohjalta keskustelua eri sidosryhmien kanssa mahdollisuuksista sovittaa eri näkökulmat yhteen.

Tuotokset

Vertaisarvioitu tieteellinen artikkeli