Multi-level Education Towards Advanced Forestry

METAFor

Alkamispäivä

01.09.2019

Päättymispäivä

31.08.2022

Tavoitteet

-Hankkeen tavoitteena on kehittää ja toteuttaa monitasoinen opetus- ja koulutusohjelma metsien kestävän käytön ylläpitämiseksi Suomessa ja Venäjällä. Tämä toteutetaan 1) järjestämällä seminaareja metsien kestävän käytön ongelmien kartoittamiseksi ja ratkaisemiseksi, sekä 2) kouluttamalla metsäammattilaisia ja järjestämällä opetusta yliopistoissa ja kouluissa yhteistyössä metsäalan ammattilaisten kanssa.

Tuotokset

-Hanke järjestää 12 yliopistokurssia, kolme seminaaria koululaisille ja kaksi koulutustilaisuutta metsäammattilaisille. Hanke tuottaa opetus- ja koulutusmateriaalia, joka julkaistaan digitaalisessa muodossa, ja on siten käytettävissä myös hankkeen päättymisen jälkeen. Hankkeen etenemisestä tiedotetaan lehdistötiedottein, seminaarien ja koulutustilaisuuksien yhteydessä.