Tilastojen laaturaportoinnin ja metadatan kehittämisprojekti

Metadata projekti

Alkamispäivä

01.12.2015

Päättymispäivä

01.10.2017

Tavoitteet

Projektin tavoitteena on rakentaa tietokanta tai tietovarasto, jonne kootaan tilastoviranomaisten tuottamien tilastojen metatiedot ja laaturaportit EU-ohjeistuksen mukaisesti. Projektissa toteutetaan myös metatietojen ja laaturaporttien tiedonsiirto Eurostatille.

Tuotokset

Metatietokanta ja sen sisältö päivitettynä.