Metsäpuiden siementuotannon kehittäminen

MESIKE

Alkamispäivä

01.04.2018

Päättymispäivä

31.12.2019

Rahoittajat

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on kehittää kuusen siemenviljelysten kukintaa (sekä kukintavuosia että kukinnan vuotuista määrää) lisääviä ja käpy- ja siementuhoja (ml. tuhohyönteiset ja sienitaudit) vähentäviä hoitomenetelmiä sekä jalkauttaa ne osaksi siemenviljelysten normaalia hoitorutiinia. Lisäksi tavoitteena on kehittää menetelmiä, joilla siemensadot saadaan tarkemmin talteen käpyjen keruun ja karistuksen sekä siementen puhdistuksen aikana. Tarkempi hanke-esittely Lisätietoja kohdassa.

Tuotokset

Uusia menetelmiä kuusen siemenviljelysten vartteiden kukinnan lisäämiseen, emikukkien pölytyksen tehostamiseen sekä hyönteis- ja ruostesienituhojen vähentämiseen, ja tätä kautta siemensatojen lisäämiseen.