Suomen meritietoportaali ja meritietopalvelut

Meritieto

Alkamispäivä

27.01.2017

Päättymispäivä

31.12.2020

Rahoittajat

EU-lippu

Tavoitteet

Suomessa meritietoa ja mereen liittyviä aineistoja tuotetaan lukuisissa organisaatioissa. Meritietoportaali-projekti kokoaa helppokäyttöisen ja visuaalisen Internet-käyttöliittymän alle kansallisen meritiedon, meriaineistot ja mereen liittyvät palvelut. Suuri tarve on erityisesti paikkatietoaineistojen saatavuuden parantamiseen merenhoidon, suojelun ja suunnittelun tarpeisiin.

Tuotokset

Perustetaan Suomen kansallinen meritietoa kokoava meritietoportaali. Portaali tarjoaa pääsyn Suomen eri hallinnonalojen meritietoon.

www. itameri.fi avautuu keväällä 2020

www.meriopas.fi
palvelusta voi hakea mereen liittyviä kohteita, säätietoja ja satelliittiaineistoja sekä katsella niitä halutun taustakartan päällä.