Suomen meritietoportaali ja meritietopalvelut

Meritieto

Alkamispäivä

27.01.2017

Päättymispäivä

30.07.2020

Tavoitteet

Pyrkimyksenä on tiedon ja datan tehokas saatavuus, aineiston käytön lisääminen sekä Suomen meri-identiteetin kansallisen ja kansainvälisen näkyvyyden tukeminen. Lisäksi työhön sisältyy portaalin kolmen palvelun luominen, joista ensimmäinen, Suomen meridatavaranto, tarjoaa merta koskevaa dataa, toinen kokoaa tieto- ja kartta-aineistoa Suomen merialuesuunnittelua varten ja kolmas nostaa esiin Suomen meritutkimuksen osaamista meren tilan arviointi ja tutkimuspalvelujen kautta.

Tuotokset

Perustetaan Suomen kansallinen meritietoa kokoava meritietoportaali. Portaali tarjoaa pääsyn Suomen eri hallinnonalojen meritietoon.