Uudet työkalut ekologiseen rakentamiseen merellä

Merikompensaatio

Alkamispäivä

01.05.2017

Päättymispäivä

30.09.2018

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on tuoda Itämerelle osaamista meri- ja ranta-alueilla käyttökelpoisista rakentamisen ratkaisuista, joilla voidaan ylläpitää mereistä biologista monimuotoisuutta ja tuottaa Itämeren olosuhteisiin soveltuva ekologisen rakentamisen opas. Hankkeessa järjestetään kansalaisille, yrityksille, tutkijoille ja hallinnon edustajille suunnattu seminaari, jossa mietitään ekosysteemilähtöisiä rakentamiskeinoja yhdessä kansainvälisten asiantuntijoiden kanssa.

Tuotokset

Kootaan opas ranta- ja meriympäristössä käyttökelpoisista rakentamisratkaisuista, joita kansalaiset, suunnittelijat, rakennuttajat ja rakentajat voivat hyödyntää rakentamisen suunnittelutyössä. Oppaaseen kootaan Itämeren olosuhteisiin soveltuvia rakennusteknisiä ratkaisuja, jotka ylläpitävät tai jopa parantavat Itämeren luonnon monimuotoisuutta. Oppaan sähköinen versio tulee olemaan avoimesti kaikkien saatavilla.