Merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelman taloudellinen hyötyarvio

MERIHYÖTY

Alkamispäivä

15.02.2015

Päättymispäivä

31.12.2015

Tiivistelmä

Hankkeessa tuotetaan merenhoidon toimenpideohjelman taloudellinen hyötyarvio. Tässä suunnitelmassa lähtökohtana on hyödyntää olemassa olevaa Itämereen kohdistuvaa kirjallisuutta ja tietoa Itämeren maiden kansalaisten preferensseistä meren suojelua kohtaan. Kirjallisuuskatsauksessa tunnistetaan hyötyjen arvottamisen kannalta relevantit tutkimukset Itämerellä, kootaan niiden perustiedot ja hyötyarviot taulukkoon ja arvioidaan olemassa olevan tiedon soveltuvuus merenhoidon toimenpideohjelman hyötyjen arvottamisessa. Kattava kirjallisuuskatsaus luo pohjan asiantuntijatyöpajalle, jossa yhteistyössä taloudellisen arvottamistutkimuksen spesialistien kanssa, tuotetaan asiantuntija-arvio toimenpideohjelman taloudellisesta hyödystä.