Merihylkeiden runsauden seuranta

Merihylkeiden runsauden seuranta

Alkamispäivä

01.01.1980

Päättymispäivä

31.12.2018

Tiivistelmä

Hankkeessa seurataan harmaahylkeen ja itämerennorpan kantojen runsauksia ja lisääntymismenestystä merialueellamme laskentojen ja telemetriaseurannan avulla. Tulosten pohjalta lasketaan merihylkeidemme vuosittaiset kannanarviot. Määritellään levinneisyysalueet, arvioidaan suotuisan suojelutason toteutumista, hyljevahinkojen alueellisia riskejä ja hyljekantojen metsästettävyyttä, päivitetään hyljekantojen hoitosuunnitelmaa ja annetaan erilaisia lausuntoja sekä osallistutaan kansallisiin ja kansainvälisiin asiantuntijatehtäviin.