Metsäkanalinnustustutkimus

MEK

Alkamispäivä

15.10.2018

Päättymispäivä

01.12.2019

Tavoitteet

Tässä projektissa selvitetään Suomessa syksyllä 2018 metsäkanalinnustamassa käyneiden suomalaisten metsästäjien pyyntitoimintaa yllä kuvatuista lähtökohdista käsin. Samalla siinä selvitetään edellytyksiä toteuttaa pyyntitoimintaa koskevaa ja perusjoukkoa edustavaa tiedonkeruuta internet-pohjaisena kyselynä. Projektia toteutetaan riistakonsernin sisäisesti eli Suomen riistakeskuksen, Metsähallituksen ja Luonnonvarakeskuksen (Luke) yhteistyönä.

Tuotokset

Hankkeen tuloksena tuotetaan tutkimusraportti, joka julkaistaan vertaisarvioidussa riistatieteellisessä julkaisusarjassa. Tuloksia popularisoidaan Metsästäjä-lehdessä ja eri tilaisuuksissa.