Männynjuurikäävän virusten keskinäiset interaktiot ja isännän reaktiot

MäViKeInt

Alkamispäivä

01.09.2012

Päättymispäivä

31.08.2016

Tiivistelmä

Tämä hanke keskittyy ymmärtämään virusten välisiä suhteita sienirihmastossa samaan aikaan esiintyvien virusten ja niiden kantasieniin
kuuluvan isännän välillä. geneettisesti ja fenotyyppisesti monimuotoinen männynjuurikäävän sieniyhteisö tarjoaa erinomaisen
mallisysteemin, jossa voidaan analysoida (i) virus-isäntä-suhteita, (ii) virus-virus-interaktioita, (iii) virusten rekombinaatiota sekä (iv)
testata voisiko uudenlaista lajikonseptia soveltaa sieniviruksiin. Työn tuloksena odotamme ymmärtävämme isäntäsienen reaktioita
virusinfektioon, vaikuttaako meneillään oleva virusinfektio uusiin virusinfektioihin, tapahtuuko sienivirusten välillä rekombinaatiota
sekä voidaanko uudenlaista lajikonseptia soveltaa sinivirusten taksonomiaan.