Maatalousteknologisen tutkimuksen strateginen kehittäminen Pohjois-Savossa

MATSKU

Alkamispäivä

24.02.2014

Päättymispäivä

31.12.2015

Tiivistelmä

MTT Maaningan toimipisteen tutkimuspihattoa on kehitetty monipuoliseksi tutkimusalustaksi. Alustalla voidaan suorittaa mm. maidontuotannon kilpailukykyä kehittäviä lypsylehmien ruokintatutkimuksia, eläinten hyvinvointiin ja käyttäytymiseen liittyviä tutkimuksia sekä testata olemassa olevaa teknologiaa simuloiden normaalia noin 100 lypsylehmän maidontuotantotilaa. Tutkimusalustasta on kehittymässä entistä merkittävämpi alueellisen toiminnan keskus, jolla on mahdollisuus profiloitua varsinkin täsmäkotieläintuotannon tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan johtavaksi yksiköksi Suomessa. Maatalousteknologia on nopeasti kehittyvä ala, jonka tuomien mahdollisuuksien tehokas hyödyntäminen vaatii alan suomalaista tutkimusta, osallistumista kansainväliseen tutkimusyhteistyöhön ja tutkimustulosten nopeaa jalkauttamista suomalaisille maatiloille. Eläinten tuotannon, terveyden ja hyvinvoinnin seurantaan tarkoitetut laitteet ja järjestelmät ovat eräs nopeimmin kasvava maatalousteknologian sektori. Suomessa ei ole vielä merkittäviä yrityksiä, jotka kehittäisivät tällaisia järjestelmiä, mutta kiinnostusta laitteiden kehitystyöhön on selvästi havaittavissa esimerkiksi Kuopion seudulla. Maaningan CowLab(TM) on varustelutasoltaan kansainvälisestikin katsottuna erittäin korkeatasoinen, ja tarjoaa erinomaisen pohjan eläinten tuotannon, terveyden ja hyvinvoinnin seurantaan tarkoitettujen laitteiden ja järjestelmien kehitystyölle. Projektiin rekrytoidaan huippuosaaja joka ottaa senioriteetin täsmäkotieläintuotannon tutkimuksessa. Hankkeen tarkoituksena on kasvattaa pysyvästi toimipisteen täsmäkotieläintuotantoon liittyvää teknologista osaamista ja verkostoitumista kansainvälisesti. MTT Maaningan toimipisteen ollessa alueen vahvin maatalouteen liittyvän uuden tiedon tuottaja, se luonnollisesti levittää kauttaan tietoa muille tärkeille toimijoille kuten ProAgria Pohjois-Savo, Savonia ammattikorkeakoulu sekä Itä-Suomen yliopisto. Tutkimusalusta on myös erinomainen paikka PK-yrityksille tehdä tuotekehitystä ja testata konseptejaan.