Väitöskirjatyö matkailurakentamisesta

Matkailuväitös

Alkamispäivä

01.09.2016

Päättymispäivä

31.05.2017

Tiivistelmä


Luontomatkailuun liittyvän väitöskirjani aiheena on rakennetun ympäristön ja luonnonympäristön yhteensovittaminen matkailukeskuksissa, joiden luonto on keskeinen matkailun vetovoimatekijä. Aihetta tarkastellaan sekä matkailijoiden luontoelämysten että ekosysteemien toiminnan näkökulmista. Fokuksessa on matkailukeskusten maisemat ja luonto- ja viheralueet, joiden tarkastelu tarjoaa uuden tavan arvioida luontomatkailun kestävyyttä ja kehittää matkailukeskusten suunnittelua. Työssäni pohdin sitä, miten maiseman ekologinen ja kokemuksellinen puoli yhdistyvät maankäytössä. Tutkimustulokset auttavat näkemään matkailun luonto- ja viheralueet nykyistä monipuolisimpina toimintaympäristöinä ja ekosysteemipalvelujen tuottajina. Työ on tapaustutkimus, jossa Levin ja Ylläksen matkailukeskukset toimivat esimerkkeinä ilmiön käsittelyssä.