Maalahden suistosiian merkinnät

Masume

Alkamispäivä

23.04.2015

Päättymispäivä

30.11.2016

Tiivistelmä

1) Tausta ja tavoitteet

Selvitetään paikallisena pidetyn suistosiikakannan yksilöiden esiintymisalueita kalamerkintöjen avulla.

2) Toteutus
Luke toteuttaa istutettavien siikojen värimerkinnän ja kutuun valmistautuvien siikojen verkkopyynnin ja carlin -merkinnän syksyllä 2015 / hanketta jatkettiin vuoteen 2016.

3) Tuotokset
Työn tarkoituksena on selvittää, kuinka laajalla alueella paikallisena pidetty merikutuinen siikakanta on pyydystettävissä ja millainen merkitys sillä on alueen kokonaissaaliissa. Tulokset antavat lisätietoa merikutuisten siikakantojen merkityksestä rannikon siiankalastuksessa ja mahdollisesti niitä voidaan hyödyntää myös istutusten kohdentamisen suunnittelussa ja käytettävien istutuskantojen valinnassa.

4) Asiakkaat
Kalataloushallinto, kalastusalueet, osakaskunnat - työkaluja päätöksentekoon. Työ tukee MMM:n asettaman siikatyöryhmän mietinnön mukaisia tavoitteita.