Naudan immuunivasteeseen liittyvien perimän alueiden annotointi ja hyödyntäminen

Mastitis Challenge

Alkamispäivä

01.09.2018

Päättymispäivä

31.08.2022

Tavoitteet

Hankkeen tavoite on etsiä ja määrittää naudan genomista immuunipuolustukseen liittyviä alueita ja samalla edistää naudan genomin
annotaatiota osana kansainvälistä FAANG-konsortiota Hankkeessa tehdään
utaretulehdusalttiuteen liittyvien alueiden assosiaatiokartoitus pohjoismaisilla lypsyroduilla käyttäen kaikkia naudan perimän
muuntelevia kohtia. Lisäksi hankkeessa suoritetaan altistuskoe kahdella erityyppisellä patogeenilla viljeltävillä epiteelisoluilla.

Tuotokset

Tutkimus tuottaa uutta tietoa naudan genomin rakenteesta, vastustuskykyyn vaikuttavista geeneistä ja niiden säätelystä sekä jalostusohjelmiin
vastustuskyvyn valintaan käytettäviä geenimerkkejä.