Maitotalouden ja alkutuotannon systemaattinen kehittäminen Pohjois-Savossa

MAST

Alkamispäivä

01.08.2015

Päättymispäivä

30.06.2018

Tiivistelmä

Projektin päätavoitteena on kehittää Pohjois-Savon vahvaa alkutuotantoa ja siinä erityisesti maitotaloutta. Tarkennetut tavoitteet ovat:
1.Alkutuotannon kehittämistarpeiden tunnistaminen ja niihin liittyvien uusien ratkaisuehdo-tusten kehittäminen
2.Keskeisten toimijoiden yhteistyön tehostaminen ja vahvuuksien hyödyntäminen
3.Kansainvälinen ja kansallinen tiedonhankinta sekä tiedonsiirron varmistaminen
4.Hankeprosessien kehittäminen ja hankkeiden yhteensovittaminen

Projekti luo malleja aitoon organisaatioiden rajoja ylittävään yhteistyöhön alueellisesti. Toteuttajina ProAgria Pohjois-Savo, Pohjois-Savon MTK, Savonia-ammattikorkeakoulu ja Luke.