Maankäytön skenaariot 2015–2035

Maske

Alkamispäivä

01.06.2013

Päättymispäivä

31.05.2015

Tiivistelmä

Projektin tavoitteena on tutkia voidaanko kasvihuonekaasuskenaarioiden pohjana olevan alkutilanteen tietojen luotettavuutta parantaa paikkatietoaineistojen avulla. Lisäksi tavoitteena on tuottaa tarkempia arvioita maankäytön nykytilasta, maankäytönmuutosten tyypistä, pinta-alasta sekä alueellisesta sijainnista. Sekä selvittää voidaanko aiemmin vähemmälle huomiolle jääneistä maankäyttöluokista ja muutostyypeistä löytää tarkempaa tietoa.