Markkinalähtöiset indikaattorit biotalouden arvoketjun kestävyyden arviointiin.

MarSusBio

Alkamispäivä

15.05.2017

Päättymispäivä

31.12.2019

Tavoitteet

cc

Tuotokset

cc