Marjataito

Marjataito

Alkamispäivä

15.05.2016

Päättymispäivä

30.11.2017

Tavoitteet

Hankkeessa kehitetään tukkumarkkinoille ja elintarviketeollisuuteen suuntautuvaa mansikan ja herukoiden tuotantoa Kainuussa. Päätavoitteena on viljelijöiden tietotaidon lisääntyminen marjan viljelystä ja sopimustuotannosta sekä sopimustuotannon mallien rakentaminen. Lisäksi hanke edistää viljelijöiden, jatkojalostajien ja muiden alan toimijoiden ryhmäytymistä. Kohderyhmänä ovat aloittelijat, tuotantosuunnan vaihtajat, sivuelinkeinon haluavat, laajentajat.

Tuotokset

Sopimustuotannon mallit ja sopimuspohjat, sekä toimiva viljelijäverkosto