Marjataito 2

Marjataito 2

Alkamispäivä

01.03.2018

Päättymispäivä

31.12.2019

Rahoittajat

Tavoitteet

Käynnistää ja tukea tukkumarkkinoille ja elintarviketeollisuuteen suuntautuvaa mansikan ja herukoiden tuotantoa Kainuussa ja Pielisen-Karjalassa. Mansikan ja herukan sopimustuotannon kehittäminen, tuotantosuunnan vaihtajien tukeminen marjanviljelyn aloittamisessa, marjanviljelyn talouden tehostaminen, marjatilojen välisen yhteistyön tiivistäminen

Tuotokset

Tuotantokustannuslaskelmia, ammattilehtiartikkeleita, sopimusmalli pitkäaikaiseen viljely-yhteistyöhön tuottajan ja ostajan välille, malleja erilaisiin viljelijäyhteistyötapoihin, Kainuun ja Pohjois-Karjalan marjaelinkeinon tulevaisuustutkimus Delfoi- menetelmällä