Marjamaat

Marjamaat

Alkamispäivä

01.01.2016

Päättymispäivä

31.12.2019

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on parantaa viljelijöiden tietotaitoa, lisätä verkostoitumista ja varmistaa uusimman tiedon kulkeutuminen alueen marjanviljelijöille. Uusinta tietoa siirretään viljelijöille koulutusten, seminaarien, pienryhmien ja yritysvierailujen kautta. Luken osuus on marja-alan asiantuntijapalveluiden tarjoaminen hankkeelle. Hankkeen kohderyhmää ovat Pohjois-Karjalan, Etelä-Savon sekä Keski-Suomen alueen puutarhayrittäjät, taimitarhayrittäjät ja kuluttajat.

Tuotokset

Marjanviljelijöiden lisääntynyt ammattitaito