Maatalouden ravinteet hyötykäyttöön II

MARAHYÖTY II

Alkamispäivä

01.03.2016

Päättymispäivä

30.06.2019

Rahoittajat

Tiivistelmä

Maatalouden ravinteet hyötykäyttöön oli sen ensimmäisessä vaiheessa osa kansallisen biotalousstrategian maatalouden ravinteiden kierrätyksen toimeenpanoa. 1.3.2016 käynnistyneessä toisessa vaiheessa hanke on osa pääministeri Sipilän hallitusohjelman kiertotalouden kärkihanketta. Maatalouden ravinteet hyötykäyttöön -hanke edistää hallitusohjelman tavoitetta saattaa Itämeren ja muiden vesistöjen kannalta herkillä alueilla vähintään 50 % Suomessa syntyvästä lannasta ja yhdyskuntajätevesilietteestä kehittyneen prosessoinnin piiriin vuoteen 2025 mennessä. Hankkeen toinen vaihe jatkuu 31.12.2018 saakka.

Hanke oli maa- ja metsätalousministeriön rahoittama. Hanketta koordinoi Luonnonvarakeskus, tiiviissä yhteistyössä kiertotalouden kärkihankkeesta vastaavien maa- ja metsätalousministeriön ja ympäristöministeriön kanssa. Hanke oli jatkoa MARAHYÖTY I -ohjelmalle.

Maatalouden ravinteet hyötykäyttöön -hankkeen avulla

  • jaettiin tietoa ravinteiden kierrätykseen liittyvistä rahoitusmahdollisuuksista
  • välitettiin tietoa toimijoille olemassa olevasta tutkimustiedosta, käytännön piloteista, teknisistä ratkaisuista, markkinakokeiluista jne.,
  • saatettiin eri toimijoita tavoitehakuiseen yhteistoimintaan: tuottajia, yrittäjiä, urakoitsijoita, ravinteiden tarvitsijoita, neuvojia, tutkijoita, lannoitevalmistajia, rahoittajia jne.,
  • motivoitiin alueellisia toimijoita yhteisiin hankkeisiin ja investointeihin,
  • tuettiin hankkeiden toteuttajia,
  • ratkottiin ongelmia, tunnistetaan toiminnan pullonkauloja ja autetaan löytämään ratkaisuja,
  • viestittiin hallinnolle kentän tapahtumista ja päinvastoin

Hankkeen loppuraportti:

Tiedotteet:

Materiaalia:

Blogikirjoitukset:

marahyoty_banneri