Maatalouden ravinteet hyötykäyttöön II

MARAHYÖTY II

Alkamispäivä

01.03.2016

Päättymispäivä

30.06.2019

Rahoittajat

Hanke on maa- ja metsätalousministeriön rahoittama. Hanketta koordinoi Luonnonvarakeskus, tiiviissä yhteistyössä kiertotalouden kärkihankkeesta vastaavien maa- ja metsätalousministeriön ja ympäristöministeriön kanssa.

Maatalouden ravinteet hyötykäyttöön -hankkeen avulla

  • jaetaan tietoa ravinteiden kierrätykseen liittyvistä rahoitusmahdollisuuksista
  • välitetään tietoa toimijoille olemassa olevasta tutkimustiedosta, käytännön piloteista, teknisistä ratkaisuista, markkinakokeiluista jne.,
  • saatetaan eri toimijoita tavoitehakuiseen yhteistoimintaan: tuottajia, yrittäjiä, urakoitsijoita, ravinteiden tarvitsijoita, neuvojia, tutkijoita, lannoitevalmistajia, rahoittajia jne.,
  • motivoidaan alueellisia toimijoita yhteisiin hankkeisiin ja investointeihin,
  • tuetaan hankkeiden toteuttajia,
  • ratkotaan ongelmia, tunnistetaan toiminnan pullonkauloja ja autetaan löytämään ratkaisuja,
  • viestitään hallinnolle kentän tapahtumista ja päinvastoin

Tiedotteet:

Materiaalia:

Blogikirjoitukset:

marahyoty_banneri