Maksuton paikannuskorjaus traktorikäytössä

MAPtr

Alkamispäivä

06.06.2014

Päättymispäivä

01.03.2015

Tiivistelmä

Erilaisten ohjausavustimien sekä automaattiohjausjärjestelmien käyttö maataloustraktoreissa on lisääntynyt huimaa vauhtia. Nämä kaikki laitteet käyttävät apunaan GNSS-paikannusta, yleensä GPS-laitetta. Tavallisten paikantimien tarkkuus on yleensä muutaman metrin luokkaa, ja tämä vaikuttaa suoraan peltotyön lopputulokseen. GPS-laitteisiin on myös saatavilla korjauspalveluita, joiden avulla tarkkuus paranee. Palvelut ovat kuitenkin varsin kalliita. Ilmainen satelliittipohjainen Egnos-korjaus ei vuorostaan juuri toimi Suomen leveyspiireillä varsinkaan katveisilla alueilla, lisäksi katkeileva korjaus aiheuttaa metritason hyppäyksiä paikannuksessa. Kaikki puutteet paikannustiedon laadussa heijastuvat suoraan peltotyön laatuun. Epätarkempi paikannus johtaa turhaan ajamiseen ja päällekkäiseen työhön tai työstämättömiin alueisiin. Nämä taas näkyvät kasvaneina kustannuksina ja heikompana viljelytuloksena. Geodeettinen laitos avaa 30.1.2014 ilmaisen GNSS-tukiasemaverkkoon perustuvan valtakunnallisen paikannuspalvelun. GNSS on yhteisnimitys kaikille satelliitipaikannusjärjestelmille (amerikkalainen GPS, venäläinen Glonass, eurooppalainen Galileo, kiinalainen BeiDou). Avattavassa palvelussa jaetaan Internetin välityksellä korjaustietoa sopiviin GNSS-vastaanottimiin. Tätä palvelua ollaan kehittämässä edelleen, ja lopullisen palvelun pitäisi mahdollistaa puolen metrin tarkkuinen paikannus koko Suomessa. Tämän palvelun käyttäminen voisi olla erittäin hyödyllistä maatalousympäristössä. Geodeettisella laitoksella on mahdollisuus tarjota tämän tutkimuksen käyttöön avoimen palvelun lisäksi myös muita testikäyttöön soveltuvia paikannusmenetelmiä ja dataformaatteja. Tavoite Tässä hankkeessa on kolme tavoitetta: 1) Selvitetään GNSS-palvelun käyttöönotto tavanomaisessa traktorissa käytettävässä GPS-järjestelmässä. 2) Testataan GNSS-palvelun todellinen tarkkuus ja luotettavuus peltoviljelyssä. 3) Määritetään kehitystar-peet GNSS-palvelulle. Hanke toimii esiselvityksenä myöhemmin haettavalle laajemmalle tutkimushankkeelle, jossa paikannuspalvelun soveltuvuutta, toimivuutta ja vaatimuksia selvitetään maatalouden lisäksi muualla luonnonvara-alalla.