Advanced manure standards for sustainable nutrient management and reduced emissions

Manure Standards

Alkamispäivä

25.05.2017

Päättymispäivä

31.03.2020

Rahoittajat

Tiivistelmä

1) Tausta ja tavoitteet - Lannan käytön tarkentamisella voisi olla merkittävä vaikutus ravinnepäästöihin Itämereen. Yhtenä keinona on nähty tilakohtainen ravinnekirjanpito, joka kuitenkin tarvitsee pohjakseen hyvät tiedot lannoista määrineen ja laatuineen. Itämeren maiden lantatiedot ovat hyvin erilaisella tasolla suurista mallinnuksista vanhentuneisiin arvioihin. Jotta työkalut lannan käytön ohjaamiseen toimisivat täsmällisesti niin kansallisesti kuin itämeren laajuisesti, tarvitaan yhteiset menetelmät, joilla lannan määrä ja laatu arvioida. Tämä on myös yksi HELCOMin tavoitteista vuoden 2018 loppuun mennessä.2) Toteutus - Hankkeessa Itämeren maiden relevantit tutkimus- ja neuvontaorganisaatiot luovat yhtenäiset menetelmät, joilla määrittää lannan määrä ja laatu kussakin maassa. Lantatietojen käyttöönoton vaikutukset lannan hyödyntämisen ympäristö- ja tilatason talouteen selvitetään. Lantatietojen käyttöönotolle luodaan tiekartat yhteistyössä Itämeren maiden päätöksentekijöiden ja tuottajien edustajien kanssa.3) Tuotokset - Uudet, keskenään vertailukelpoiset ja tasapuoliset lanta-arvot kaikkeen lannan käytön suunnitteluun, ohjaamiseen ja toteutukseen; Käyttöönoton suunnitelmat ja vaikutukset.4) Vaikuttavuus ja käytäntöön vienti - Lanta-arvojen käyttöönoton suunnittelu on osa hanketta ja toteutetaan yhdessä päätöksentekijöiden ja tuottajien edustajien kanssa.5) Asiakkaat - Päätöksentekijät, viranomaiset, tuottajat, neuvonta, yritykset, tutkimus.

Tavoitteet, vaikuttavuus ja hyödyt

Lannan käytön tarkentamisella voisi olla merkittävä vaikutus ravinnepäästöihin Itämereen. Yhtenä keinona on nähty tilakohtainen ravinnekirjanpito, joka kuitenkin tarvitsee pohjakseen hyvät tiedot lannoista määrineen ja laatuineen. Itämeren maiden lantatiedot ovat hyvin erilaisella tasolla suurista mallinnuksista vanhentuneisiin arvioihin. Jotta työkalut lannan käytön ohjaamiseen toimisivat täsmällisesti niin kansallisesti kuin itämeren laajuisesti, tarvitaan yhteiset menetelmät, joilla lannan määrä ja laatu arvioida. Tämä on myös yksi HELCOMin tavoitteista vuoden 2018 loppuun mennessä.

Uudet, keskenään vertailukelpoiset ja tasapuoliset lanta-arvot kaikkeen lannan käytön suunnitteluun, ohjaamiseen ja toteutukseen; Käyttöönoton suunnitelmat ja vaikutukset.

Katso myös