Advanced manure standards for sustainable nutrient management and reduced emissions

Manure Standards

Alkamispäivä

25.05.2017

Päättymispäivä

31.03.2020

Rahoittajat

Tavoitteet

Lannan käytön tarkentamisella voisi olla merkittävä vaikutus ravinnepäästöihin Itämereen. Yhtenä keinona on nähty tilakohtainen ravinnekirjanpito, joka kuitenkin tarvitsee pohjakseen hyvät tiedot lannoista määrineen ja laatuineen. Itämeren maiden lantatiedot ovat hyvin erilaisella tasolla suurista mallinnuksista vanhentuneisiin arvioihin. Jotta työkalut lannan käytön ohjaamiseen toimisivat täsmällisesti niin kansallisesti kuin itämeren laajuisesti, tarvitaan yhteiset menetelmät, joilla lannan määrä ja laatu arvioida. Tämä on myös yksi HELCOMin tavoitteista vuoden 2018 loppuun mennessä.

Tuotokset

Uudet, keskenään vertailukelpoiset ja tasapuoliset lanta-arvot kaikkeen lannan käytön suunnitteluun, ohjaamiseen ja toteutukseen: Käyttöönoton suunnitelmat ja vaikutukset.

Katso myös