Männyn vartteiden tuottaminen Utajärvelle perustettavaan siemenviljelykseen

Mäntyvartteet Utajärvi

Alkamispäivä

01.03.2019

Päättymispäivä

31.12.2024

Tavoitteet

Tuottaa MMM:n siemenviljelyohjelmaan kuuluvan mäntysiemenviljelyksen vartteet Siemen Forelia Oy:n Utajärvelle perustettavaan siemenviljelykseen.

Tuotokset

Geneettisesti ja laadultaan korkealuokkaiset vartteet