Mansikan kukintasäätely

Mansikan kukintasäätely

Alkamispäivä

01.09.2016

Päättymispäivä

31.03.2017

Tiivistelmä

Väitöskirjan loppuunsaattamisen rahoitustuki 1,5 htkk. Lubin tutkimuspäällikkö Taina Pennasen hyväksymä hakemus Virta nro: 417813. Luken puolelta työn ohjaajana toimii prof. Saila Karhu.


1) Tausta ja tavoitteet
Valo ja lämpötila ovat keskeisiä kasvien kehitystä ohjaavia tekijöitä, jotka säätelevät mansikan ja vadelman kukintaa. Työn ensimmäisessä osassa selvitettiin vadelman kehitystä tunneliviljelyssä, kun valonlaatua muokattiin fotoselektiivisellä kalvolla. Toinen osa keskittyi mansikan kukintasäätelyn selvittämiseen molekyylitasolla. Kiinnostuksen kohteena oli erityisesti päivänpituuden, valonlaadun ja lämpötilan vaikutukset aiemmin identifioituihin keskeisiin kukintageeneihin.

Tämän projektin tarkoituksena on kirjoittaa väitöskirjan yhteenveto valmiiksi.


2) Toteutus ja tuotokset
Työn tulokset on julkaistu seuraavissa julkaisusarjoissa:
Palonen, P., Karhu, S., Savelainen, H., Rantanen, M. & Junttila, O. 2011. Growth and cropping of primocane and biennial raspberry cultivars grown under a film absorbing far-red light. J.Hort.Sci. & Biotechnol. 86:113-119.

Rantanen M., Kurokura T., Mouhu K., Pinho P., Tetri E., Halonen L., Palonen P., Elomaa P. & Hytönen T. 2014. Light quality regulates flowering in FvFT1/FvTFL1 dependent manner in the woodland strawberry Fragaria vesca. Front. Plant Sci. 5:271

Rantanen, M., Kurokura, T., Jiang, P., Mouhu, K. & Hytönen, T. 2015. Strawberry homologue of TERMINAL FLOWER1 integrates photoperiod and temperature signals to inhibit flowering. Plant J. 82: 163–173.


4) Vaikuttavuus ja käytäntöön vienti
Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää mansikan kasvullisen- ja kukintakehityksen ohjaamisessa ja osittain näin on jo tehty uusissa hankkeissa.

5) Asiakkaat
Tulokset on julkaistu kansainvälisissä julkaisusarjoissa, joista yksi on avoin Open Access -sarja. Käytännön tasolla asiakas on suomalainen marjanviljely.