Management of Mixed-forest : Diversity to forests and bioeconomy

ManDi

Alkamispäivä

01.04.2020

Päättymispäivä

31.03.2022

Tavoitteet, vaikuttavuus ja hyödyt

Hankkeen tavoitteena on:- Lisätä ymmärrystä sekametsien kasvatuksesta ja kehityksestä muuttuvassa ympäristössä
- Arvioida vaihtoehtoisia metsänkasvatustapoja sekametsien lisäämiseksi talousmetsissä
- Arvioida sekametsien kasvatuksen pitkän aikavälin vaikutukset eri tarkastelutasoilla
- Tuottaa tietoa käytäntöön tarjoamalla edistyksellistä tukea päätöksentekoon monitavoitteisessa metsänkasvatuksessa Hankkeen tulokset ja vaikutukset:ManDi projektissa analysoidaan nykyiset sekametsäkokeet ja validoidaan nykyiset kasvumallit sekä Suomessa että Ruotsissa. ManDi tarjoaa tutkimukseen perustuvaa tietoa päätösten tueksi ja ohjeita sekametsien hoidolle. Skenaarioanalyysit sekametsien kasvatuksen pitkän aikavälin vaikutuksista kestävän ja monitavoitteisen metsänhoidon tavoitteiden saavuttamiseksi tukevat alue- ja kansallisen tason päätöksentekoa.