Nurmirehujen syönti- ja nurmirehun kasvumallien hyödyntäminen maidontuotannossa

MalliNurmi Nurmirehujen syönti

Alkamispäivä

01.01.2014

Päättymispäivä

31.12.2018

Tavoitteet

Nurmeen perustuva maidontuotanto on taloudellisesti merkittävin maatalouden tuotantosuunta pohjoisilla alueilla. Hankkeen yleistavoite on ylläpitää pohjoisten nurmien kilpailukykyä kovenevassa kilpailussa. Hankkeen toiminnallisena tavoitteena on kehittää lypsylehmien ruokintasuunnittelussa käytettävää tuotosvastemallia (Lypsikki) vastaamaan nurmen muuttuvia tuotanto-olosuhteita.