Maksasammalen torjunta

Maksa

Alkamispäivä

01.01.2018

Päättymispäivä

31.12.2019

Tavoitteet

Maksasammaleen biologinen torjunta taimistokasvien ruukun pinnalta.

Tuotokset

Menetelmä ja tuote