LYNETin Kestävä maankäyttö -tutkimusohjelman koordinaattorityö MTT:ssä

MaKa-koordinaatio

Alkamispäivä

01.01.2011

Päättymispäivä

31.12.2015

Tiivistelmä

LYNET johtoryhmä on osoittanut Kestävän maankäytön tutkimusohjelman koordinaation MTT:lle. Ohjelman koordinaattori on professori Hilkka Vihinen. Koordinaattori johtaa tutkimusohjelmaa. MaKa – tutkimusohjelma toteutetaan erillisinä hankkeina, joita johtavat hankkeiden projektipäälliköt. Ohjelman koordinointityöhön käytetty työaika ja mahdolliset erilliskulut kohdistetaan ryhmän jäsenten osalta heidän edustamilleen tutkimuslaitoksille. Koordinaattorin käyttöön varataan erillinen määräraha, yhteensä 30 000 € vuodessa, josta vastaa MTT.