Euroopanmajavan populaatiogenetiikka

MajavaSKR

Alkamispäivä

01.04.2017

Päättymispäivä

31.12.2019

Tavoitteet

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää Suomen euroopanmajavakannan geneettisen monimuotoisuuden aste suhteessa naapurimaiden populaatioihin.

Tuotokset

1 kv-referoitu tieteellinen artikkeli
1 yleistajuinen luontoartikkeli