MAITOVARA Maitosektorin varautuminen politiikkamuutoksiin

MAITOVARA

Alkamispäivä

01.04.2017

Päättymispäivä

30.09.2019

Tavoitteet

Tutkimuksen tavoitteena on kehittää muuttuvan toimintaympäristön ja muuttuvan maatalouspolitiikan esiin nostamiin tarpeisiin indeksi, joka kuvaa mahdollisimman reaaliaikaisesti markkinoilla tapahtuvien hintamuutosten vaikutusta maidontuotannon taloudelliseen tulokseen.

Tuotokset

Tutkimuksen tuotoksena syntyy vakioituun katteeseen perustuva indeksi, jolla voidaan seurata maidon ja sen tuotantopanosten hintamuutosten vaikutusta maidontuotannon talouteen. Indeksi päivittyy automaattisesti sitä mukaa kuin uudet hintaindeksit julkaistaan.

Indeksi edesauttaa EU:n yhteisen maatalouspolitiikan tarjoaman tulontasausvälineen käyttöönottoa suomalaisella maitosektorilla ja palvelee muita riskinhallintaan suunnattuja vakuutustuotteita.