MAITOVARA Maitosektorin varautuminen politiikkamuutoksiin

MAITOVARA

Alkamispäivä

01.04.2017

Päättymispäivä

30.09.2019

Tavoitteet

Tutkimuksen tavoitteena on maidontuotannon kannattavuutta mahdollisimman reaaliajassa kuvaavan eksogeenisen kannattavuusindikaattorin luominen muuttuvan toimintaympäristön ja muuttuvan maatalouspolitiikan esiin nostamiin tarpeisiin.

Tuotokset

Tutkimuksen tuotoksena syntyy maidontuotantoon indeksi, jolla tuotantosuunnan kannattavuuskehitystä voidaan seurata reaaliaikaisesti sen mukaan, kuinka kannattavuuteen vaikuttavat eksogeeniset tekijät vaihtelevat. Tutkimuksessa laaditaan lisäksi ehdotus siitä, kuinka EU:n maatilojen tulonvakauttamisjärjestelmän edellyttämä tuottajien keskinäinen rahasto voitaisiin rakentaa.