Maidon-, nurmen- ja naudanlihantuotannon kehittäminen Kainuussa, osa 2

MaiNuLi II

Alkamispäivä

01.10.2017

Päättymispäivä

30.09.2020

Rahoittajat

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on edistää kustannustehokasta tuotantoa ja turvata tuotannon olemassaolo kainuulaisilla maidon- ja naudanlihantuotantotiloilla. Lisäksi tavoitteena on lisätä yrittäjien kiinnostusta oman tuotannon kilpailukykyyn, helpottaa taloudellisen arvion tekemistä ja vertailua toimialan muiden yritysten kanssa sekä edistää yrittäjien jaksamista ja työhyvinvointia.

Tuotokset

Projektin aikana toteutetaan 3 maidontuotannon, 4 nurmituotannon, 4 naudanlihantuotannon ja 5 johtamistaitoihin liittyvää pienryhmää. Hankkeen tuloksena yrittäjät saavat uutta tietoa yrityksensä ja itsensä kehittämiseen, yrittäjän omien toimintaresurssien tunnistaminen kehittyy, perusteet yritysten kilpailukyvyn ylläpitämiseksi paranevat ja yrittäjä kehittyy yrityksen toiminnan ja talouden johtamisessa.

Kumppanit