Maidon, nurmen ja naudanlihantuotannon kehittäminen Kainuussa

MaiNuLi I

Alkamispäivä

01.04.2016

Päättymispäivä

30.09.2017

Rahoittajat

Tavoitteet

Projektin kohderyhmänä ovat kainuulaiset maitoa ja naudanlihaa tuottavat tilat. Projektin yleistavoitteena on 1) edistää kustannustehokasta tuotantoa parhaimmista käytännöistä oppimalla ja turvata tuotannon jatkuvuus Kainuussa, 2) lisätä yrittäjien kiinnostusta tuotannon kilpailukykyyn ja helpottaa taloudellisen arvion tekemistä ja vertailua toimialan muiden yritysten kanssa sekä 3) edistää yrittäjien jaksamista, työhyvinvointia ja työelämän laatua.

Tuotokset

Hankkeessa mukana olevien yritysten määrä 120 kpl. Maito-, johtamis- ja nurmiryhmissä tavoitellaan yhtä uutta innovaatiota per ryhmä, lisäksi hankkeessa luodaan pienryhmätoimintaan uusi menetelmä.

Kumppanit