Maanparannusaineiden hiilitasevaikutuksen mallinnus

MAHTAVA

Alkamispäivä

01.05.2016

Päättymispäivä

31.03.2019

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on kehittää boreaaliselle ilmastovyöhykkeelle soveltuva hiilivarastomuutosten arviointimenetelmä, joka mahdollistaa maanparannusaineiden ominaisuuksien huomioon ottamisen. Hankkeessa kehitettävä menetelmä on erityisesti suunnattu viljelysmaan hoidon raportointiin päätöksen EU529/2013 alla siten, että Suomi pystyy hyödyntämään tehdyt maaparannustoimet kansallisessa maaperän hiilitaseessaan.

Tuotokset

Menetelmä, jonka avulla maanparannusaineiden vaikutus maaperän hiilivarastoon voidaan ottaa huomioon kasvihuonekaasuinventaariossa.