Mallinnus ja data-analyysi apuna kasvitautien torjunnassa

MaDaKas

Alkamispäivä

01.03.2018

Päättymispäivä

31.03.2020

Tavoitteet

Tavoitteena on tuoda tutkimukseen Big-data-näkökulmaa ja hyödyntää jo olemassa olevia
tiedonkeruujärjestelmiä. Tutkimuksessa yhdistetään Ilmatieteen laitoksen säädata sekä
Luonnonvarakeskuksen keräämä aineisto kasvitautien havainnoinnista. Tietokantojen aineistoa
jalostetaan kehittyneillä datankäsittelymenetelmillä ja tunnistetaan datan avulla sellaisia olosuhteita,
jolloin riski kasvitautien esiintymiselle on suuri.

Tuotokset

Tässä hankkeessa kehitetään menetelmää, jolla tunnistetaan kasvitautien ilmenemisen kannalta
oleellisia sääolosuhteita ja -muuttujia. Kasvitautien ennustaminen tehdään säähavaintojen perusteella ilman erillisiä mittausjärjestelyjä. Hyvän ennustemallin avulla voidaan optimoida torjunta-aineiden ruiskutuksia ja sitä kautta minimoida kemikaalikustannuksia sekä kemikaaleista ympäristölle aiheutuvaa rasitetta.